Hiszpańska Konfederacja Średnich i Małych przedsiębiorstw (CEPYME) zapoczątkowała ambitny projekt, mający na celu znalezienie, wybór i promowanie łącznie 500 firm wiodących pod względem rozwoju zarówno w kwestii wyników uzyskanych w ciągu ostatnich lat, jak i zdolności do napędzania aktywności i zatrudnienia, potencjału innowacyjnego, jak i projekcji międzynarodowej.

W związku z tym projektem oddział Encofrados J. Alsina SA został wybrany w ramach projektu CEPYME500 jako jedna z firm wiodących pod względem rozwoju biznesowego w Hiszpanii.

Firma Alsina zgodnie z danymi publicznymi firmy, którymi dysponujemy, spełniła szereg rygorystycznych kryteriów w kwestii obrotów, ciągłego rozwoju, zakresu działań oraz opłacalności i znalazła się wśród 500 najlepszych firm.

Firmy CEPYME500 zostaną ujęte w corocznej publikacji stanowiącej punkt odniesienia najlepszych firm, która zostanie wydana w październiku w mediach i w której zostaną przedstawione i przeanalizowane podstawowe dane o wybranych firmach wraz z krótką historią, wywiadami z ich przedstawicielami, najważniejszymi osiągnięciami oraz planowanymi projektami.