Działania Grupy Alsina są zgodne ze ścisłą normą ISO 9001:2008. Ten certyfikat Grupy Alsina w wyraźny sposób obejmuje niektóre konkretne działania w zakresie uwzględniającym wszystkie siedziby na terenie Hiszpanii, a także dwa oddziały w Chile.

Zakres certyfikatu Grupy Alsina obejmuje takie działania jak: „Projektowanie, produkcja, usługi inżynieryjne i wprowadzanie na rynek (sprzedaż i wynajem) sprzętu do szalowania betonu. Świadczenie usług z zakresu montażu rusztowań i sprzętu do szalowania. Wdrażanie zbiorowych systemów zabezpieczających na budowach”.

Zakres tego certyfikatu potwierdza dojrzałość i skuteczność systemu zarządzania jakością oraz oznacza, że firma obrała dobry kierunek i drogę rozwoju przez zarządzanie procesami i ciągłe udoskonalanie ukierunkowane na spełnianie potrzeb swoich klientów.

Dokument ten wskazuje przegląd działań objętych normą oraz zasięg operacji przeprowadzany przez firmę Alsina we wszystkich swoich oddziałach na całym świecie.

 

PROJEKT SYSTEMÓW SZALOWANIA I KRĄŻYNY

Proces opracowywania nowych systemów gwarantuje uporządkowaną procedurę zgodną z normą:

 • Planowanie wykonania produktu przy zachowaniu zgodności z pozostałymi systemami oraz ze specyfikacjami klienta.
 • Zapewnienie spełnienia normy przez produkt i jego przyszłe zmiany technologiczne.
 • Kontrola zgodności produktu według odpowiednich standardów jakości.

 

WYTWORZENIE SZALOWANIA I ELEMENTÓW SPECJALNYCH

Proces produkcji nowych systemów uwzględnia całkowitą kontrolę:

 • Zapewnienie zgodności planowania procesu produkcji produktu z odpowiednią normą.
 • Wybieranie i ciągłe ocenianie nowych dostawców łańcucha dostaw.
 • Kontrola jakości produktu według odpowiednich standardów jakości.

 

 WPROWADZANIE NA RYNEK SPRZĘTU DO SZALOWANIA I KRĄŻYN

Wprowadzanie na rynek w celu sprzedaży i dzierżawienia naszych usług i systemów wymaga:

 • Kontroli norm i procesów w celu zapewnienia przez cały czas spełniania wymogów dotyczących jakości.
 • Zarządzenia działaniami konserwacyjnymi systemów za pośrednictwem standaryzowanych procesów i norm.
 • Zapewnienia jakości zgodnie z normą produktu obecnego na rynku.
 • Działań związanych z reklamacjami klientów według zgodności świadczonej usługi.
 • Przeprowadzania okresowych badań i analiz poziomu satysfakcji naszych klientów.

 

USŁUGI INŻYNIERYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM SZALOWAŃ I KRĄŻYN

Dzięki tym usługom stajemy się w branży wzorem do naśladowania i znajdujemy uznanie wśród naszych klientów.

 • Rozwój, projektowanie, produkcja i dostarczanie specjalnych systemów szalunkowych, które uzupełniają i wzbogacają gamę systemów Alsina.
 • Tworzenie narzędzi informatycznych do wyłącznego użytku przez techników firmy Alsina na całym świecie.
 • Opracowanie na żądanie klienta zatwierdzonych projektów i obliczeń mechaniki konstrukcji budowlanych w celu zagwarantowania prawidłowego wprowadzenia rozwiązania.

 

MONTAŻ SPRZĘTU DO SZALOWANIA I KRĄŻYN

Usługi związane z montażem szalowania i krążyny muszą być przeprowadzane w sposób zgodny z prawem, nadzorem budowlanym oraz normą dotyczącą każdego z procesów wprowadzania.

 • Zapewnienie spełnienia normy dotyczącej stosowanych systemów.
 • Zapewnienie integracji procesu realizowanego przez wszystkie firmy świadczące usługi.
 • Zagwarantowanie jakości przeprowadzanych prac i wypełniania wszystkich ustalonych terminów.

 

ZBIOROWE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE NA BUDOWACH

Działanie to wymaga ścisłej kontroli wypełniania certyfikatów, zarządzania sprzętem technicznym oraz zapewnienia zgodności z normami dotyczącymi każdej z instalacji.

 • Przeprowadzenie badania przed wprowadzeniem rozwiązania w sposób zgodny z projektem i obowiązującą normą.
 • Współpraca z personelem, którego stan wiedzy jest zgodny z wymaganą normą.
 • Prowadzenie postępowania i przeprowadzanie kontroli zrealizowanych instalacji w celu zagwarantowania ich zatwierdzenia.